Over ons

Het bestuur van de vereniging wordt door en uit de leden gekozen. Het beleid van het bestuur wordt in de ledenvergadering door de leden beoordeeld. Tevens wordt in deze ledenvergadering, die tenminste eenmaal per jaar wordt gehouden, de hoogte van de contributie en de verenigingsvergoeding vastgesteld.

Het bestuur

Hans Timmermans Voorzitter 058-2131991 voorzitter@jbv-lebiberon.nl
Marcel Te Slaa Penningmeester 058-2126290 penningmeester@jbv-lebiberon.nl
Mathilde Penning Secretaris 000-0000000 secretaris@jbv-lebiberon.nl
Sake Dijkstra Wedstrijdsecretaris 058-2152591 wedstrijdsecretaris@jbv-lebiberon.nl
Cees Minnema Gebouwenbeheer 058-2153921 gebouwenbeheer@jbv-lebiberon.nl

Contributie 2017

  Afdracht NJBB Contributie Totaal
C-licentie € 12,50 € 46,00 € 58,50
W-licentie € 32,50 € 46,00 € 78,50
Lid   € 46,00 € 46,00
Donateur     € 25,00